יצירת קשר

רחוב הנרקיס 22 ראשון לציון
טלפון : 03-7520432
פקס': 03-7520431
דואר : shaierez@gmail.com