הוצאת רישיון קבלן שירות

הוצאת רישיון קבלן שרות – משרד הכלכלה אחראי למתן רישיון קבלן שרות.

מהו רישיון כ"קבלן שרות"? – רישיון המאפשר ליחיד או לחברה לעסוק בתחומים של : כח אדם , ניקיון או שמירה.

הרישיון הוא תנאי מקדמי לפעילות העסק בתחומים אלה היות ולפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו – 1996 נדרש רישוי כקבלן שירות כדי לעסוק בהם.

בלי רישיון קבלן שירות בלתי חוקי ואסור להפעיל עסק בתחומי פעילות אלה.

עסק שהחל להעסיק עובדים בטרם קבל את הרישיון כקבל שרות עובר על החוק וצפוי לקנסות וכן אף הגשת כתב אישום פלילי כנגדו.

חמור מכך עסק שעבר על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו – 1996  יחסם על ידי משרד הכלכלה ולא יוכל להוציא רישיון כקבלן שירות.

ניתן ואפשר לשלול את רישיון קבלן שירות עקב מגוון רחב של מחדלים או אף עבירות שנמצאו בביקורת משרד הכלכלה.

שלילת הרישיון תביא לקריסת החברה ופיטוריי כל העובדים.

 

 

 

רישוי קבלן שרות

מתי ניתן לבטל את הרישיון לקבלן השרות?

משרד הכלכלה חייב כרשות מנהלית להפעיל שיקול דעת בטרם ידחה בקשה של אדם לקבל רישיון מסוג קבלן שרות.

חובת רשות מנהלית בבואה להפעיל את שיקול דעתה לתת החלטה רק לאחר ביצוע בדיקה עניינית הוגנת ושיטתית של הנושא כולו, תוך התייחסות לטענות וטענות נגד לגופן כפי שכבר נאמר ע"י כב' הנשיא שמגר בבג"צ 852/86 שולמית אלוני ואח' נ. שר המשפטים ואח' פ"ד מא ( 2) 1 .

משרד הכלכלה רואה סדרה של נושאים כחשובים עד כדי דחיית בקשה לרישיון :

  • הסתרת מידע חשוב על פעילות העסק
  • הפעלת עסק בלא ערבויות מספיקות ואי דווח גידול במחזור.
  • הפעלת עסק על פי הוראות צד שלישי שאינו רשום כמנהל בחברה.
  • הרשעה בפלילים של מנהל בחברה או גילוי עבר פלילי של המנהל

מדובר ברשימת נושאים שאינה סגורה ועוברת עדכון והתפתחות כל העת הן בשל שינוי מדיניות מצד משרד הכלכלה והן בשל פסיקות בבתי הדין לעבודה.

רישוי קבלן שרות