תקנון האתר והצהרת פרטיות

תקנון האתר

אתר שי ארז ושות' עורכי דין (להלן : "האתר") הוא האתר הרשמי של משרד עוה"ד שי ארז ושות', משרד בעל ותק של 20 שנה אשר הוקם ומנוהל ע"י עוה"ד שי ארז, מ.ר. 21039. האתר נבנה במטרה להציג את פני המשרד ופועלו ללקוחות קיימים ופוטנציאליים, לתקשר עם ציבור זה באופן בלתי אמצעי ככל הניתן, לספק מידע ולסייע בנושאים בהם עוסק המשרד וכן בכדי להנגיש מידע משפטי חשוב לציבור בנושאים בהם המשרד עוסק.

מטרת האתר להוות ציר גישה מרכזי להתקשרות עם המשרד בכל עניין, וכן את מפתן הדלת שמציג אותו לכל המתעניינים בפועלו.

הוראות תקנון זה יחולו על כל מערכת היחסים בין האתר ומפעילו משרד עוה"ד שי ארז (יקראו יחד : "האתר")  לבין הגולש באתר ו/או הצופה במידע (יקרא להלן : המשתמש")  בהודעות בין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, ווצאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן "הודעות").
בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר המשתמש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, כולל הרישא והסיפא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.
 
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה  במשתמע.


כל המקבל  שירותים מהאתר ו/או מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. האתר יהא רשאי לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר, שליחת ניוזלטר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, בתחומים בהם עוסק האתר, שכן בכניסתו המשתמש מצהיר על עצמו מתעניין בתחומי האתר. רשות זו תהיה תקפה ועומדת לאתר אלא אם יודיע המשתמש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

בעלות ושמירה על זכויות
האתר  מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים של המשרד ושל האתר עצמו ולהמנע מפעולות המפרות את זכויות היוצרים של האתר ו/או של המשרד.

משתמש  ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.


האתר מכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר מספק לינקים אלו לנוחות בלבד ואין הוא ו/או מפעיליו נושאים באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לבעלי האתר שמורה הזכות לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, רשאי האתר לשנות את תקנון האתר מעת לעת.


כל מחלוקת שתתגלע בין משתמש  ו/או גולש באתר לבין החברה, הנוגעת לפעילות באתר האינטרנט, תתברר בישראל בבתי המשפט בתל-אביב בלבד.

הגבלת אחריות

האתר לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי ובמידע שמוצג באתר.
כל התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי ע"י עו"ד מוסמך.

האתר לא יהיה אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מרכישת שירותים ו/או מידע ו/או מוצרים על ידי המשתמש.

המשתמש מצהיר בזאת כי לא יעלה כל תביעה או טענה כלפי האתר מנהליו ו/או מפעיליו בגין רכישות שיבצע באתר.המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי האתר  בכל אמצעי התקשורת הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.

המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי האתר בעניין התכנים.

המשתמש מסיר מן האתר ומעובדי משרד עוה"ד שי ארז ושות' לרבות מנהלי החברה ולרבות מייסדיה המופיעים באתר, כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן הצדדים הנקובים לעיל את כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.

האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, הצדדים לעיל לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש  כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של המשרד. המשרד יהא רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמש לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

מתן משוב על האתר

האתר מאפשר למשתמש לתת משוב על האתר ועל המידע המוצג בו באמצעות תגובות למאמרים ולתכנים השונים, אולם האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט האם לפרסם את המשוב של המשתמש.

משוב פוגעני הכתוב בשפה בוטה העלול להוות הוצאת לשון הרע לא יאושר לפרסום, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי האתר בנוגע לפרסום או אי פרסום המשוב שנתן.

שמירה על פרטיות ושיתוף מידע

האתר פועל על פי מדיניות פרטיות מפורטת המופיעה באתר והמשתמש מופנה לעיון במדיניות הפרטיות המלאה.

האתר יעביר את המידע האישי שיחלוק המשתמש באתר בהרשמתו או ברכישתו למאגרי החברה והמשתמש נותן את הסכמתו לכך בעצם העברת פרטיו לאתר לצורך רכישת מוצר או שירות.

 האתר רשאי לפי שיקול דעתו להעביר או לחשוף את המידע האישי לגבי המשתמש לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) מתן הצעות למוצרים או שירותים לפי בקשתכם (ב)אחסון או עיבוד המידע הזה למעננו (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לנו עם הפעילות העסקית שלנו, כדי לאמת את הגישה שלכם ולספק ולשפר את השירותים שלנו; (ג) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ד) שיווק בדוא"ל, בהתאם למדיניות השיווק שלנו.

המדיניות של האתר מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שהאתר אוסף מן המשתמש. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם.
הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.


שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
כל משתמש העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה /או לבעלי האתר ו/או למרצים ו/או מי מטעמם בגין מעשיו ומחדליו של המשתמש.

הנך מתחייב לשפות את האתר ו/או את הנהלת האתר, ו/או את עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת ו/או התנערות מתנאי שימוש אלה.

ההרשמה לרשימת תפוצה של האתר  מהווה הסכמה במעשה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. הוראות התקנון מצטרפות ומוסיפות להוראות הסכם הפרטיות המפורט באתר.

הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס יצירת קשר באתר (להלן: "ההרשמה") מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהאתר וכן מעו"ד שי ארז.

כמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת. לאור האמור האתר  יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא יהא האתר  חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בדין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 1000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי למלוא הפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות לאחר שליחת בקשה להוצאתו מרשימת התפוצה היות וביכולתו לשלוח הודעה חוזרת ו/או פנייה בערוץ תקשורת נוסף, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 4000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר לאחר שבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הנך מאשר בזאת , כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של משרד עו"ד די ארז ושות' או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה לחברה כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.

המשתמש מסיר כל אחריות מהאתר  לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהאתר  עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

המשתמש מתחייב לשפות את האתר  בגין כל נזקיו כולל שכ"ט עו"ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.

המשתמש מאשר בזאת שהוא מודע לכך שתקנון זה חל על כל דף נחיתה מטעם משרד עו"ד שי ארז ושות' אשר ניתן להגיע אליו באמצעות קישור מהאתר.

המשתמש מסכים בזאת כי כל זכויות היוצרים במידע הנשלח אליו הינן של האתר  ואין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש לשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

הצהרת פרטיות

הוראות הצהרה זו יחולו על כל מערכת היחסים בין האתר ומפעילו משרד עו"ד שי ארז ושות' (יקראו יחד : "האתר")  לבין הגולש באתר ו/או הצופה במידע (יקרא להלן : המשתמש")  בהודעות בין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, ווצאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן "הודעות").

אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המתעניינים בשירותי המשרד. מדיניות פרטיות זו מפרטת את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם באמצעות השימוש באתר שלנו.
מדיניות פרטיות זו היא חלק מהסכם הרישיון שימוש באתר.
אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ולהשתמש בה בכדי לקבל החלטות מושכלות.


על ידי השימוש בשירותים שלנו, אתם מסכימים לתנאים של מדיניות הפרטיות הזו, והמשך השימוש שלכם בשירותים אלו מהווה את הסכמתכם המתמשכת למדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מפעם לפעם.

איזה מידע אנו אוספים עליכם?

המשרד אוסף על משתמשיו סוג אח בלבד של מידע, והוא מידע שמסרת לאתר באופן אקטיבי ומרצונך החופשי באמצעות טפסי איסוף פרטים ומאפשר זיהוי אישי, דהיינו מידע שמזהה אדם פרטי ("המידע האישי"). המידע האישי אותו אנו אוספים באמצעות השירותים שלנו כולל מידע אשר נמסר ישירות על ידי המשתמש, כגון: מספר טלפון; שם מלא; כתובת דואר אלקטרוני וכו'.

בנוסף, האתר כולל אפשרות להוספת תגובות לחלק מהמאמרים המופיעים בו. האתר ישמור בשרתיו את שם המגיב ואת תוכן התגובה, ויתכן שיפרסמם באתר. תוכן פוגעני, אלים או מסית אשר נוגד את כללי האתיקה והמוסר, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של המשרד לא יפורסם, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה באשר לכך.

המשרד ישתמש במידע האישי שייאסף אך ורק לצורך פנייה חוזרת למשתמש, בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות דין שלא ניתן להתנות עליהן.


איך אנחנו משתמשים במידע שאנו אוספים
המידע האישי אשר תמסרו ייחשף לגורמים הרלוונטיים במשרד, לצורך יצירת קשר עמכם בעתיד.

המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם.
חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה. הכללת קישור לאתר או שירות של צד שלישי אינה המלצה לגבי אותו אתר אינטרנט או שירות.

שימוש  בעוגיות

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך שיפור חווית הגלישה באתר ותפעולו השוטף והתקין, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע והתאמת עמודי האתר והתוכן המוצגים למשתמש להעדפותיו האישיות.

קיימת האפשרות בדפדפני אינטרנט מודרניים להימנע מקבלת "Cookies" ואפשרות למחיקת קבצי "Cookies" קיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת "Cookies", או לחילופין מחיקת קבצי "Cookies" קיימים עלולה לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר.

אנחנו משתמשים בשירותים שונים של צד שלישי באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש כדי לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

הגבלת האחריות לגבי הפרת חוק הפרטיות

המשתמש מסיר כל אחריות מהאתר לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהאתר עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי האתר בכל אמצעי התקשורת הינם תכנים כלליים בלבד שאינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי בתשלום, ובהתאם על המשתמש לפנות לגורם מקצועי כדי לקבל ייעוץ משפטי מהימן באשר לשירותים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע אשר נחשף אליו באתר.

המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי אתר   בעניין התכנים.

המשתמש מסיר מן האתר כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע, וכן מסיר מן אתר   כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.

מדיניות תפוצה

יצירת קשר עם בעלי האתר באמצעות דפי איסוף הפרטים בו מותנה בהסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני, והודעות טקסט לרבות "דבר פרסומת", כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דבר פרסומת מהאתר, ולחזור בך מהסכמתך, וזאת על-ידי לחיצה על קישור "הסר" בגוף ההודעה שקיבלת, או על ידי שליחת הודעת הסרה.

מדיניות לגבי הצגת קישורים בדף או באתר

הנהלת החברה עשויה להציב באתר קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.

תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי המשרד או מטעמו, והוא אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה שיש  קישור לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת המשרד לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם. המשרד או עו"ד שי ארז אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

המשרד אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך אל אתר אינטרנט פעיל. המשרד רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

שינויים בדף או באתר

המשרד יוכל לשנות מעת לעת את מבנה הדף ו/או האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

המשרד רשאי להשעות מדי פעם את פעילות הדף ו/או האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. המשרד יפעל כמיטב יכולתו לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יהיה הדף ו/או האתר פעיל.

הגבלת אחריות לאבטחת המידע

השימוש בטכנולוגיות אבטחת מידע מתקדמת ועדכניות, ויישום של נהלי אבטחת מידע מחמירים, הינם אפקטיביים ומצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית ו/או לפגיעה במאגרי המידע ובפרטיות המשתמשים, אך הם אינם מעניקים בטחון מוחלט.

המשרד אינו מתחייב לכך שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן ו/או לפגיעה במידע, ולא תהיה לו אחראיות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע אישי של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית שנעשתה בניגוד לנהלי המשרד.

יש לציין שהאתר לא שומר מידע על לקוחותיו הפעילים של המשרד, אלא אך ורק את פרטיהם האישיים של משתמשים אשר מילאו פרטים בדפי "צור קשר", ואת כינויי ותוכן תגובותיהם של המגיבים על המאמרים. כל המידע על לקוחות המשרד מוגן בחיסיון עו"ד – לקוח ונשמר באופן נפרד ומאובטח ע"י עוד שי ארז עצמו.